Det ser ut som vi får ngr dygn med kyla och kanonerna har startats upp för säsongen.

Vi gör nu snö i Övre delen himlabacken (1),Vargen(3),  Nissesränna(8), delar av Skolbacken(11), Älgpasset(12), Norrbacken (13),Väst backen (15), Blixen (16)Barnbacken(17), och Hotellbacken(20).

Snart är det vinter!