Järvsöbackens
miljö- och klimatpolicy

 • Miljötänkande och minskad klimatpåverkan ska genomsyra hela Järvsöbackens verksamhet.

 • Järvsöbacken ska vara en fossilfri skidanläggning 2027.

 • Våra medarbetare ska ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan.

 • Vi ser vårt miljö- och klimatarbete som en investering för framtiden, inte som en kostnad.

 • Vi minskar utsläpp av växthusgaser, undviker föroreningar i luft, mark och vatten, samt negativ påverkan på biologisk mångfald genom att beakta miljöpåverkan i allt vi gör.

 • Vi strävar ständigt efter att miljömässigt förbättra utnyttjandet av våra resurser, minska vår energiförbrukning och minska vårt avfall, såväl inom företaget som genom de varor och tjänster vi köper.

 • Det ska vara klimatsmart att vara gäst i Järvsöbacken, och det ska vara lätt för gästerna att minimera sin miljöpåverkan på vägen till, under sin vistelse och på vägen hem från Järvsöbacken.

Vad vi gör idag

Nationella och internationella samarbeten
Järvsö som destination är certifierad av Earthcheck på kriterier utformade av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sprungna ur FN:s Agenda 2030. Certifieringen gör att vi ständigt måste förbättra vårt gemensamma hållbarhetsarbete.
Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Skidanläggningarnas bransch- och intresseorganisation, SLAO, har tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft för skidbranschen. Enligt den ska skidbranschen ha fossilfri drift av sina anläggningar 2027. Järvsöbacken jobbar självklart mot det målet. Här kan du läsa mer om färdplanen.

Fossilfria pistmaskiner
Samtliga av våra pistmaskiner går nu på det fossilfria drivmedlet HVO100. Pistmaskinerna är också utrustade med GPS-system som gör att de konstant kan läsa av snödjup i backarna, vilket leder till en optimering av snötillverkningen och en minskad energi och vattenförbrukning som följd.

Utökat sortiment av hyrutrustning
Som en del i vår resa mot en mer hållbar skidanläggning började vi 2018 hyra ut kläder i liten skala, i tillägg till uthyrning av skid-och snowboardutrustning. Konceptet utökades 2022 tack vare ett samarbete med Lindex, där vi fick möjlighet att hyra ut ett utökat sortiment av skidkläder för barn och vuxna. 2023 utökar vi igen, med möjlighet att hyra såväl balaclava som skidglasögon. Åker man bara skidor ett par gånger per år ska man inte behöva köpa helt ny utrustning, då är vi stolta att kunna erbjuda detta hållbara alternativ!

Återbruk av skidutrustning genom ett eget inbytessystem
Sedan 15 år tillbaka fokuserar Järvsöbacken på återbruk av skidutrustning genom ett eget inbytessystem. All utrustning som är köpt hos oss kan bytas in mot annan utrustning, ny eller begagnad. Du som byter in utrustning betalar endast mellanskillnaden. Genom inbytessystemet sparar vi stora mängder materiella resurser eftersom samma utrustning kan ge glädje åt många personer under sin livslängd.
Läs mer om vårt inbytessystem här.

Toppmodernt snösystem sparar vatten och energi
Vi har investerat i ett toppmodernt snösystem som gör att vi kan spara stora mängder vatten och energi för samma mängd producerad snö. Den nya patenterade teknologin som finns i systemet går ut på att vatten och luft blandas på ett mycket effektivare sätt, vilket gör att vi kan göra dubbelt så mycket snö med samma vattenmängd (eller samma mängd snö med halva vattenmängden). Vi har också kunnat spara el för samma mängd producerad snö.

Förnybar el
Järvsöbacken köper 100% förnybar el från sol, vind och vattenkraft till hela anläggningen.

Satsning på laddstolpar
Vi har gjort en storsatsning på laddstolpar i anslutning till skidanläggningen. I dagsläget finns det 12 laddstolpar med 11 kW på parkeringen vid skidcenter norr och 12 stycken 3,7 kW vid Bergshotellet på södra sidan av berget. Möjlighet till snabbladdning finns på flertalet ställen i byn.

Källsortering i hela anläggningen
Självklart sorterar vi vårt avfall i hela anläggningen, i reception, skidhyra, kontor, personalutrymmen och restauranger. Dessutom erbjuds källsortering för dig som gäst, såväl i skidanläggningen som vid ditt boende och centralt i byn. Nytt för 2023 är att vi satsar ordentligt på skyltning av källsorteringsplatserna på skidanläggningen, så att det ska bli ännu lättare för dig som gäst att sortera ditt avfall rätt.

Utbildad personal
Från och med 2023 utbildas samtlig personal vid Järvsöbacken i miljö-och klimatarbete genom det utbildningsmaterial som Skidanläggningarnas bransch- och intresseorganisation, SLAO, har tagit fram. Målet är att alla ska känna att de har kunskap att göra vad de kan inom sitt arbetsområde, samt vara ambassadörer gentemot dig som gäst och kunna svara på dina frågor om sådant som rör vårt miljö- och klimatarbete. Exempel på områden som personalen utbildas inom är energi och vatten, hållbar snöhantering och klimatsmart på skidorten. Ledningen utbildas även inom mätning och rapportering, samt biologisk mångfald på skidorten.

Vad vi vill göra mer

Elsnöskotrar
Snöskotrar som drivs på el är på väg ut på marknaden. Järvsöbacken har som mål att successivt byta ut våra snöskotrar, som idag drivs på bensin, till eldrivna. Detta kommer, förutom minskade utsläpp, leda till mindre buller i skidbackarna då elskotrar går tyst. I väntan på att kunna byta till elskotrar jobbar vi på att minska utsläppen från skotrarna så mycket vi kan genom att helt enkelt köra mindre skoter. Personalen uppmuntras ta sig fram på skidor i den mån det är möjligt.

Fortsatt minskad energianvändning
En skidanläggning kräver mycket energi att driva. Vi har som mål att effektivisera vår energianvändning så mycket vi kan, såväl i driften som i uppvärmning och belysning. Vi kommer att kartlägga användningen för att ta reda på var vi har störst möjlighet till effektivisering, och ta fram en handlingsplan utifrån det.

Miljöanpassade inköp
Vi ska alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Målet är att kontinuerligt minska miljöpåverkan och klimatutsläpp från de produkter och tjänster vi köper in. Det kan till exempel handla om att produkterna vi köper ska vara miljömärkta, vara tillverkade av återvunna material eller att de entreprenörer vi anlitar ska använda fossilfria drivmedel i sina maskiner.

Främja biologisk mångfald på och omkring Öjeberget
En skidanläggning påverkar ekosystemen på och omkring platsen som den är anlagd på. Järvsöbacken har som mål att öka samverkan med andra företag som verkar på och runt Öjeberget, kommunen, länsstyrelsen, markägare, miljöorganisationer och andra intressenter för att bygga kunskap om läget för den biologiska mångfalden i och runt skidanläggningen och kunna sätta in åtgärder där det behövs.

Så kan du som gäst minska ditt miljö-och klimatavtryck när du besöker Järvsöbacken:

 • Ta tåget till destinationen och ta skidbussen inom Järvsö.

 • Har du elbil kan du ladda den hos oss! Det finns laddstolpar på parkeringarna såväl vid skidcenter norr som vid Bergshotellet.

 • Hyr kläder hos oss istället för att köpa nytt om du inte har.

 • Spara på el och vatten där du bor under semestern.

 • Handla lokalproducerad mat när du är här, fråga efter lokala råvaror på såväl restauranger som i den lokala mataffären.

 • Sortera allt ditt avfall när du är här, källsortering finns i anslutning till ditt boende, på skidanläggningen och vid den lokala mataffären.

 • Gå gärna SLAO:s digitala kurs ”Klimatsmart på skidorten” för ytterligare tips.

Här hittar du delar av vårt klimat- & miljöarbete

1
Våra nio liftar och fem rullband drivs med hjälp av förnybar energi.

2
Skidcenter Norr
Här kan du hyra skidor, kläder m.m.
Här kan du byta utrustning via vårt utbytessystem.
Här stannar skidbussen.
Här jobbar vi på att förbättra vår avfallshantering.
Här kan du också komma med förslag och ställa frågor om vårt klimat- & miljöarbete.

3
Bergshotellet / Bergshyran
Här kan du hyra skidor, kläder m.m.
Här stannar skidbussen.

4
Våra pistmaskiner preparerar nedfarterna med fossilfritt bränsle.

5
Vårt toppmoderna snösystem producerar mer snö och använder mindre vatten och el tack vare den senaste tekniken.

6
Järvsö Station – här stannar skidbussen.

7
Här finns laddstolpar.

Vad vill du se att vi i Järvsöbacken gör för att minska vår miljö- och klimatpåverkan? Hur kan vi ytterligare underlätta för dig som gäst att ha en klimatsmart vistelse här hos oss?
Hör gärna av dig med dina tankar!